Ważne informacje

Pożyczkę można wziąć jedynie na formę kształcenia, która na dzień składania wniosku jeszcze się nie rozpoczęła.

  1. Start naboru wniosków: od 18 września 2017 r.
  2. Oprocentowanie: pożyczka jest nieoprocentowana, bez dodatkowych kosztów
  3. Wartość pożyczki: od 600 zł do 100 tys. zł
  4. Pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia / kursu / studiów
  5. Liczba miesięcznych rat: od 12 do 36
  6. Wysokość umorzenia pożyczki: od 20 do 25%
    • 20% - warunkiem umorzenia jest potwierdzenie zakończenia sfinansowanego z pożyczki szkolenia
    • + 5% - w przypadku: osób niepracujących, które w okresie do 6 miesięcy od zakończenia szkolenia podejmą pracę lub wykazania dochodu niższego niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej


Jesteś zainteresowany?
Skontaktujemy się z Tobą

*
*
*
*

*Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia przez Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Dowiedz się więcej i sprawdź jakie wsparcie Ci oferujemy.
Infolinia edukacyjna - szkolenia
Infolinia
801 258 566
Infolinia edukacyjna - szkolenia
E-mail
szkolenia@altkom.pl